BADASA là gì ?

BADASA là sàn thương mại điện tử chuyên về các sản phẩm, hàng hóa đặc sản của Việt Nam trực thuộc VietNam Post Sàn thương mại điện tử BADASA của Bưu điện Việt Nam được ra đời với mong muốn trở thành một cầu nối, liên […]

Read more