Làm Thế Nào Để Quản Lý Link Nội Bộ Của Website WordPress?

Đối với một người quản trị website thì việc quản link các link ExternalInternal là điều vô cùng quan trọng đặc biệt đối với các Seoer. Khi website bạn ngày càng lớn thì việc website có bạn có khoảng vài trăm đến vài nghìn link là điều bình thường và câu hỏi được đặt ra là làm sao để quản lý đám link loi nhoi đó 😀 .

Tôi quản lý tầm 20 website và đến khi tôi viết bài này chia sẻ cho các bạn thì việc quản lý link của tôi đang gặp vấn đề lớn đó là sau một dự án tôi phải remove đi khoảng 500-1000 link chẳng lẻ tôi phải đi mò từng bài viết để remove nó sao ? điều này khá bất cập trong công việc , sau đó tôi lên google search và thử nhiều plugin hỗ trợ cho việc này , sau khi thử tới thử lui nhiều plugin thì tôi tìm được cái plugin Outbound Link Manager đây là một plugin quản lý vô cùng tuyệt vời và rất dễ sử dụng .

Chức năng chính của Outbound Link Manager :

  • Edit anchor text
  • Chuyển link từ Dofollow sang Nofollow và ngược lại
  • Remove link (kể cả link nội bộ và link trỏ ra ngoài)

Một điều hay của Outbound Link Manager là bạn có thể chọn link theo ngày tháng hoặc theo category để chọn link quản lý cho chính xác. Plugin này chức năng cũng có nhiêu đó thôi nhưng đảm bảo nhiều người cần đặc biệt là mấy anh em quản lý nhiều site.

 

5 sao nếu bài viết có ích